Minggu, 26 September 2010

PETUNJUK HAJI DAN UMRAH
] Indonesia [
دليل الحاج والمعتمر وزائر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم
[ اللغة الأندونيسية ]

KANTOR DAKWAH DAN PENYULUHAN, AL SULAY – RIYADH
المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالسلي – الرياض

Murajaah :ERWANDI TARMIZI
مراجعة: إيرواندي ترمذي

Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah
المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض
1431 – 2010


DAFTAR ISI

1. Pengantar 4
2. Pesan dan wasiat penting ……….. 7
3. Hal-hal yang membatalkan ke- islaman 12
4. Tuntunan Ibadah haji, umrah dan ziarah ke masjid Nabawi…………. 19
5. Cara melakukan umrah………….. 20
6. Cara melakukan haji ……………… 23
7. Kewajiban-kewajiban bagi yang sedang ihram ………………………. 28
8. Tuntunan berziarah ke masjid Nabawi 31
9. Beberapa kekeliruan yang dilakukan oleh sebagian jamaah haji … 35
10. Kekeliruan dalam ihram …………. 35
11. Kekeliruan dalam thawaf ………… 35
12. Kekeliruan dalam sa’i …………….. 38
13. Kekeliruan saat wukuf di Arafah . 38
14. Kekeliruan saat mabit di Muzdalifah 40
15. Kekeliruan saat melempar jumrah 40
16. Kekeliruan dalam thawaf Wada’… 41
17. Kekeliruan saat berziarah ke Masjid Nabawi 43
18. Pengarahan ringkas untuk jama-ah haji dan umrah serta penziarah Masjid Nabawi ……….. 46
19. Doa-doa yang layak dibaca di tempat-tempat mustajabah …….. 55
20. Tata cara wudhu, tayammum, mandi wajib dan sholat…………. 71


PENGANTAR
Jema’ah haji yang budiman,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Kami ucapkan selamat datang atas kehadiran anda sekalian di tanah suci sebagai tamu-tamu Allah Yang Maha Agung.
Selanjutnya, Badan Penerangan Haji merasa bahagia dapat mempersembahkan kepada anda sekalian buku petunjuk ringkas ini, yang mengandung hal-hal penting dalam manasik haji dan umrah yang wajib diketahui oleh segenap jama’ah haji. Buku ini didahului dengan beberapa pesan dan wasiat penting untuk diri kita semua, dengan bertitik tolak dari firman Allah yang melukiskan keadaan hamba-hamba-Nya yang selamat dan beruntung di dunia dan akhirat.
     
“Dan mereka saling nasihat dan menasihati supaya mentaati kebenaran dan saling nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran“ (Al ‘Ashr : 3).
Dan sebagai pengamalan dari firman-Nya:
          •  
“Dan tolong-menolonglah kamu sekalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (berbuat) dosa dan pelanggaran“ (Al Maidah 2).
Yang kami harapkan adalah kesungguhan anda dalam memahami buku kecil ini sebelum melakukan amalan-amalan haji, agar anda dapat menunaikan kewajiban ibadah haji ini dengan penuh pemahaman.
Disamping itu, akan anda temui dalam buku petunjuk ini, keterangan-keterangan sebagai jawaban dari berbagai pertanyaan anda.
Kami mengharapkan, agar anda memelihara buku ini sebagai bekal untuk tahun ini dan tahun berikutnya, apabila Allah menakdirkan anda untuk menunaikan ibadah haji lagi. Begitu pula kami anjurkan, agar anda menghadiahkan buku ini kepada teman-teman anda yang berminat untuk membacanya, supaya lebih berguna dan bermanfaat, Insya Allah.
Akhirnya kami berdoa semoga Allah mengaruniai kita semua haji yang mabrur dan usaha yang terpuji serta amal saleh yang diterima

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Direktorat Jendral Urusan Riset, Fatwa, Da’wah dan Bimbingan Islam

Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz

PESAN DAN WASIAT PENTING

Jamaah haji yang budiman,
Kami panjatkan puji kepada Allah Yang telah melimpahkan taufiq kepada anda sekalian untuk dapat menunaikan ibadah haji dan berziarah ke Masjidil Haram, semoga Allah menerima kebaikan amal kita semua dan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda.
Kami sampaikan berikut ini pesan dan wasiat, dengan harapan agar ibadah haji kita diterima oleh Allah sebagai haji yang mabrur dan usaha yang terpuji.
1. Ingatlah, bahwa anda sekalian sedang dalam perjalanan yang penuh berkah, perjalanan menuju Ilahi dengan berpijakan Tauhid dan ikhlas kepada-Nya, serta memenuhi seruan-Nya dan ta’at akan perintah-Nya. Karena tiada amal yang paling besar pahalanya selain amal-amal yang dilaksanakan atas dasar tersebut. Dan haji yang mabrur balasannya adalah sorga.
2. Waspadalah anda sekalian dari tipu daya setan, karena dia adalah musuh yang selalu mengintai anda. Maka dari itu hendaknya anda saling mencintai dalam naungan rahmat Ilahi dan menghindari pertikaian dan kedurhakaan kepada-Nya. Ingatlah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda:
(( لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ )) [ رواه البخاري ومسلم ]
“Tiadalah sempurna iman seseorang diantara kalian, sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diriya sendiri“ (Riwayat Bukhari dan Muslim)
3. Bertanyalah kepada orang yang berilmu tentang masalah-masalah agama dan ibadah haji yang kurang jelas bagi anda, sehingga anda mengerti, Karena Allah berfirman:
        
“Maka bertanyalah kamu kepada orang yang berpengetahuan jika kamu tidak mengetahui“(An Nahl 43)
Dan Rasulpun bersabda:
(( مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ )) رواه البخاري ومسلم
“Barangsiapa yang dikehendaki Allah untuk dikaruniai kebaikan, maka Ia niscaya memberinya kefahaman agama“ (Riwayat Bukhari dan Muslim)
4. Ketahuilah, bahwa Allah telah menetapkan kepada kita beberapa kewajiban dan menganjurkan untuk melakukan amalan-amalan yang sunnah. Akan tetapi tidaklah diterima amalan-amalan sunnah ini apabila amalan-amalan yang wajib tadi disia-siakan.
Hal ini sering kurang disadari oleh sebagian jama’ah haji, sehingga terjadilah perbuatan yang mengganggu dan menyakiti sesama mu’min. Sebagai contoh: Ketika mereka berusaha untuk mencium Hajar Aswad, ketika melakukan raml (berlari kecil pada tiga putaran pertama) dalam thawaf Qudum, ketika shalat di belakang Maqam Ibrahim dan ketika minum air Zamzam.
Amalan-amalan tersebut hukumnya hanyalah sunnah, sedangkan mengganggu dan menyakiti sesama mu’min adalah haram. Patutkah kita mengerjakan suatu perbuatan yang haram hanya semata-mata untuk mencapai amalan yang sunnah? Maka dari itu hindarilah perbuatan yang dapat mengganggu dan menyakiti satu sama lain, mudah-mudahan dengan demikian Allah memberikan pahala berlipat ganda bagi anda sekalian.
Kemudian kami tambahkan beberapa penjelasan sebagai berikut:
a Tak layak bagi seorang muslim melakukan shalat di samping wanita atau di belakangnya, baik di Masjid Haram ataupun di tempat lain dengan sebab apapun, selama dia dapat menghindari hal itu. Dan bagi wanita hendaklah melakukan shalat di belakang kaum pria.
b Pintu-pintu dan jalan masuk ke Masjid Haram adalah tempat lewat yang tak boleh ditutup dengan melakukan shalat di tempat tersebut walaupun untuk mengejar shalat berjamaah.
c Tidak boleh duduk atau shalat di dekat Ka’bah atau berdiam diri di Hijir Isma’il atau Maqam Ibrahim, sebab hal itu dapat mengganggu orang yang sedang melakukan thawaf. Lebih-lebih di saat penuh sesak, karena yang demikian itu dapat membahayakan dan mengganggu orang lain.
d Mencium Hajar Aswad hukumnya sunnah, sedangkan menghormati sesama muslim adalah wajib. Maka janganlah menghilangkan yang wajib hanya semata-mata untuk mengerjakan yang sunnah. Adapun dikala penuh sesak cukuplah anda berisyarat (dengan mengangkat tangan) ke arah Hajar Aswad sambil bertakbir, dan terus berlalu bersama orang-orang yang melakukan thawaf. Seusai anda melakukan thawaf janganlah keluar dengan menerobos barisan, tetapi ikutilah arus barisan tersebut sehingga anda dapat keluar dari tempat thawaf dengan tenang.
e Mencium Rukun Yamani tidak termasuk sunnah, cukuplah anda menjamahnya dengan tangan kanan apabila tidak penuh sesak, seraya mengucapkan:
بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَر
Akhirnya, kami berpesan kepada segenap kaum muslimin agar selalu berpegang teguh dengan Al Qur’an Sunnah:
      
“Dan ta’atlah kamu sekalian kepada Allah dan Rasul-Nya, supaya kamu dikaruniai rahmat“ (Ali Imran: 132)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar